کد تعرفه

04022110

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ شیر خشک اطفال در بسته‌بندیهای تحت خلاء و یک کیلوگرم و کمتر

Powdered milk for the consumption of infants vacuumpacked and in packages of one kg or less

کد تعرفه

04022110

شرح تعرفه

ـ ـ ـ شیر خشک اطفال در بسته‌بندیهای تحت خلاء و یک کیلوگرم و کمتر

Powdered milk for the consumption of infants vacuumpacked and in packages of one kg or less

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 983،028 39،765،546،434 4،319،280 4.39
1386 911،862 14،561،166،836 1،562،858 1.71 1،525،603 61،386،083،408 6،609،742 4.33
1387 2،675،030 115،400،402،983 11،783،510 4.41 899،269 45،485،311،458 4،850،891 5.39
1388 2،391،691 201،565،728،831 20،327،832 8.50 1،064،587 86،156،820،460 8،673،752 8.15
1389 950،971 81،049،351،311 7،882،549 8.29 1،756،484 142،409،264،317 13،866،696 7.89
1390 1،047،365 97،157،570،037 8،645،651 8.25 207،369 70،062،542،178 6،147،152 29.64
1391 811،871 128،193،710،383 6،694،951 8.25 703،370 247،217،330،640 15،527،799 22.08
1392 671،408 125،800،148،923 5،070،581 7.55 1،507،294 535،437،312،262 21،599،439 14.33
1393 355،622 65،332،050،956 2،379،253 6.69 796،072 529،253،058،747 19،872،942 24.96
1394 599،939 146،274،160،578 4،903،283 8.17 672،502 401،142،133،502 13،633،314 20.27
1395 1،535،224 381،417،129،568 12،120،915 7.90 876،670 943،670،966،487 30،082،666 34.31
1396 1،659،688 544،109،575،100 16،514،598 9.95 796،403 374،533،656،102 11،086،649 13.92
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 14,239,151 - 104,189,648 - 11,788,651 - 156,270,322 -
Cron Job Starts