کد تعرفه

04039010

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار

Products for feeding nursing infants

کد تعرفه

04039010

شرح تعرفه

ـ ـ ـ فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار

Products for feeding nursing infants

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 55،077 408،530،176 44،060 0.80 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 19،965 170،999،934 16،422 0.82 0 0 0 -
1390 2،250 28،811،700 2،700 1.20 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 52،521 1،127،540،636 45،486 0.87 0 0 0 -
1393 69،408 1،690،164،822 63،868 0.92 0 0 0 -
1394 19،857 689،437،868 23،436 1.18 11 13،581،000 450 40.91
1395 262،874 6،952،486،000 222،195 0.85 0 0 0 -
1396 284،408 5،801،609،442 176،936 0.62 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 833,695 - 656,119 - 11 - 450 -
Cron Job Starts