کد تعرفه

04039090

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر

Other

کد تعرفه

04039090

شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر

Other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 6،760،744 24،261،063،768 2،639،473 0.39 14،660 75،768،048 8،203 0.56
1386 9،584،179 34،656،322،350 3،734،244 0.39 307،009 5،890،930،410 631،952 2.06
1387 16،469،418 58،088،386،154 6،196،434 0.38 1،350 91،800،000 9،291 6.88
1388 18،136،201 72،361،809،839 7،304،491 0.40 5،000 76،744،153 7،739 1.55
1389 40،382،601 167،271،504،253 16،142،626 0.40 158،407 954،026،211 91،851 0.58
1390 49،147،289 280،658،496،882 25،979،168 0.53 65،732 813،639،798 74،389 1.13
1391 57،547،128 474،555،914،611 32،392،317 0.56 0 0 0 -
1392 68،643،612 1،002،047،618،889 40،355،519 0.59 0 0 0 -
1393 93،301،284 1،416،802،531،998 53،997،058 0.58 0 0 0 -
1394 100،751،064 1،859،802،194،503 63،223،295 0.63 7،499 364،784،293 12،204 1.63
1395 100،855،616 2،214،812،787،493 71،348،511 0.71 91،044 3،060،437،010 98،182 1.08
1396 123،912،052 2،634،609،018،952 80،412،746 0.65 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 685,491,187 - 403,725,882 - 650,701 - 933,811 -
Cron Job Starts