کد تعرفه

01059900

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ سایر

Other

کد تعرفه

01059900

شرح تعرفه

ـ ـ سایر

Other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 234،840 3،439،671،264 374،543 1.59 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 540 21،782،892 2،209 4.09
1389 0 0 0 - 320 106،764،330 10،220 31.94
1390 87،715 1،913،749،220 156،097 1.78 0 0 0 -
1391 11،080 271،681،600 22،160 2.00 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 54،532 3،022،961،832 109،064 2.00 0 0 0 -
1394 75،283 7،970،105،543 268،379 3.56 0 0 0 -
1395 172،750 10،863،685،910 358،020 2.07 0 0 0 -
1396 4 97،635 3 0.75 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 636,204 - 1,288,266 - 860 - 12,429 -
Cron Job Starts