کد تعرفه

04051020

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های بیش از 500 گرم

Butter packaged in packages of more than 500 gr

کد تعرفه

04051020

شرح تعرفه

ـ ـ ـ کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های بیش از 500 گرم

Butter packaged in packages of more than 500 gr

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 37،369،283 668،330،762،522 72،690،650 1.95
1386 13،100 151،231،400 16،300 1.24 36،829،800 932،217،939،091 100،382،898 2.73
1387 29،440 217،213،500 21،819 0.74 53،274،709 2،059،170،449،661 214،419،009 4.02
1388 25،800 446،916،730 44،970 1.74 52،071،012 1،445،264،756،538 145،632،484 2.80
1389 2،652 96،412،134 9،282 3.50 61،024،800 2،707،290،649،109 262،455،970 4.30
1390 18،432 188،481،620 15،903 0.86 39،950،755 2،201،890،717،920 203،270،811 5.09
1391 0 0 0 - 50،085،525 3،992،246،532،961 240،156،350 4.79
1392 0 0 0 - 52،185،045 6،675،977،528،733 269،912،952 5.17
1393 38،147 2،070،272،206 77،614 2.03 41،347،600 5،199،962،778،920 197،164،746 4.77
1394 120،585 16،138،364،308 543،846 4.51 43،829،975 5،261،760،633،293 178،353،546 4.07
1395 22،653 1،495،465،456 46،328 2.05 45،790،327 5،692،853،792،476 184،422،742 4.03
1396 20،176 2،458،362،000 73،688 3.65 36،091،650 6،640،710،304،955 196،574،583 5.45
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 543,252 - 2,239,326 - 549,850,481 - 2,265,436,741 -
Cron Job Starts