کد تعرفه

0106

برگشت شرح تعرفه

سایر حیوانات زنده.

Other live animals.

کد تعرفه

0106

شرح تعرفه

سایر حیوانات زنده.

Other live animals.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 998،904 13،911،111،124 1،510،881 1.51 2،715 1،500،491،105 163،027 60.05
1386 65،709 1،101،352،472 119،048 1.81 5،200 4،086،822،111 439،719 84.56
1387 449،184 8،822،725،730 904،333 2.01 2،460 2،022،558،819 206،247 83.84
1388 555،079 13،819،476،536 1،390،920 2.51 891 509،414،684 53،314 59.84
1389 336،936 10،246،972،289 993،216 2.95 3،215 1،533،568،686 148،207 46.10
1390 699،996 15،361،212،591 1،381،186 1.97 6،132 8،656،202،573 784،564 127.94
1391 354،550 26،361،965،325 1،546،482 4.36 13،154 7،830،146،202 612،319 46.55
1392 278،176 35،277،728،408 1،419،955 5.10 4،736،623 280،680،735،259 11،304،672 2.39
1393 179،857 35،603،101،679 1،339،431 7.45 398،496 32،420،761،385 1،252،167 3.14
1394 133،632 27،111،130،981 929،680 6.96 3،781 9،919،726،098 336،580 89.03
1395 155،202 34،634،470،523 1،103،070 7.11 41،674 9،550،401،510 303،970 7.29
1396 241،566 74،713،182،845 2،162،671 8.95 3،550،889 219،129،802،264 6،271،660 1.77
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 4,448,790 - 14,800,873 - 8,765,229 - 21,876,446 -
Cron Job Starts