کد تعرفه

04062000

برگشت شرح تعرفه

ـ پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع

Grated or powdered cheese of all kinds

کد تعرفه

04062000

شرح تعرفه

ـ پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع

Grated or powdered cheese of all kinds

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 410،506 13،838،017،219 1،505،248 3.67 93،000 1،599،586،511 174،017 1.87
1386 376،338 10،109،324،616 1،089،797 2.90 149،875 2،870،260،000 308،603 2.06
1387 238،413 7،886،642،088 834،471 3.50 0 0 0 -
1388 403،401 15،084،399،728 1،519،883 3.77 0 0 0 -
1389 780،970 31،898،616،646 3،086،760 3.95 11،000 282،020،000 27،383 2.49
1390 825،492 34،213،804،209 3،082،212 3.73 12،025 384،302،291 36،369 3.02
1391 623،640 28،145،050،914 2،282،085 3.66 0 0 0 -
1392 283،097 35،291،390،648 1،417،124 5.01 18 3،730،767 150 8.33
1393 390،350 60،100،230،530 2،266،760 5.81 0 0 0 -
1394 308،606 47،217،718،379 1،600،402 5.19 0 0 0 -
1395 547،375 71،866،678،758 2،279،286 4.16 0 0 0 -
1396 680،016 80،399،412،712 2،451،270 3.60 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 5,868,204 - 23,415,298 - 265,918 - 546,522 -
Cron Job Starts