کد تعرفه

04062000

برگشت شرح تعرفه

ـ پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع

Grated or powdered cheese of all kinds

کد تعرفه

04062000

شرح تعرفه

ـ پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع

Grated or powdered cheese of all kinds

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 410،506 13،838،017،219 1،505،248 3.67 93،000 1،599،586،511 174،017 1.87
1386 376،338 10،109،324،616 1،089،797 2.90 149،875 2،870،260،000 308،603 2.06
1387 238،413 7،886،642،088 834،471 3.50 0 0 0 -
1388 403،401 15،084،399،728 1،519،883 3.77 0 0 0 -
1389 780،970 31،898،616،646 3،086،760 3.95 11،000 282،020،000 27،383 2.49
1390 825،492 34،213،804،209 3،082،212 3.73 12،025 384،302،291 36،369 3.02
1391 623،640 28،145،050،914 2،282،085 3.66 0 0 0 -
1392 283،097 35،291،390،648 1،417،124 5.01 18 3،730،767 150 8.33
1393 390،350 60،100،230،530 2،266،760 5.81 0 0 0 -
1394 308،606 47،217،718،379 1،600،402 5.19 0 0 0 -
1395 547،375 71،866،678،758 2،279،286 4.16 0 0 0 -
1396 680،016 80،399،412،712 2،451،270 3.60 0 0 0 -
1397 1،982،605 504،089،006،835 7،905،987 3.99 0 0 0 -
1398 4،513،582 1،594،446،713،065 12،740،348 2.82 0 0 0 -
جمع 12,364,391 - 44,061,633 - 265,918 - 546,522 -
Cron Job Starts