کد تعرفه

04071116

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار مادر تخم‌گذار

eggs embryo of mother laying eggs

کد تعرفه

04071116

شرح تعرفه

ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار مادر تخم‌گذار

eggs embryo of mother laying eggs

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 5،455 737،847،222 60،183 11.03
1392 45،253 8،173،314،402 329،673 7.29 0 0 0 -
1393 226،022 16،348،978،716 616،771 2.73 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 271,275 - 946,444 - 5,455 - 60,183 -
Cron Job Starts