کد تعرفه

04071119

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار جوجه یکروزه تخم‌گذار

egg embryo one day laying egg pullet

کد تعرفه

04071119

شرح تعرفه

ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار جوجه یکروزه تخم‌گذار

egg embryo one day laying egg pullet

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 4،944 8،991،982،106 368،373 74.51
1392 6،690 724،946،760 29،160 4.36 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 287،022 37،073،750،963 1،054،639 3.67
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 136,105 - 407,980 - 792,988 - 4,059,010 -