کد تعرفه

04072900

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ سایر

Other

کد تعرفه

04072900

شرح تعرفه

ـ ـ سایر

Other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 77،182 2،484،377،392 100،336 1.30 0 0 0 -
1393 3،847،884 127،441،174،350 5،002،123 1.30 0 0 0 -
1394 8،758،283 340،920،183،747 11،385،740 1.30 0 0 0 -
1395 12،336،001 508،968،873،532 16،009،481 1.30 0 0 0 -
1396 590،946 25،067،224،756 768،230 1.30 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 25,610,296 - 33,265,911 - 0 - 0 -