کد تعرفه

04100090

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر

Other

کد تعرفه

04100090

شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر

Other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 4،126 135،403،212 14،000 3.39 0 0 0 -
1388 1،193 295،983،300 29،825 25.00 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 3،880 218،177،200 19،400 5.00 0 0 0 -
1391 1،884 86،374،076 4،669 2.48 0 0 0 -
1392 5،731 709،709،970 28،655 5.00 0 0 0 -
1393 985 124،994،595 4،655 4.73 0 0 0 -
1394 26،353 2،222،188،404 74،497 2.83 0 0 0 -
1395 11،021 1،733،879،049 54،015 4.90 8،875 2،793،153،696 87،740 9.89
1396 14،700 726،724،268 22،100 1.50 6،000 1،948،289،700 60،051 10.01
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 100,663 - 406,768 - 17,965 - 178,702 -
Cron Job Starts