کد تعرفه

05029000

برگشت شرح تعرفه

ـ سایر

Other

کد تعرفه

05029000

شرح تعرفه

ـ سایر

Other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 2،550 53،713،200 5،555 2.18
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 14،000 465،846،764 45،042 3.22
1390 0 0 0 - 19،000 486،934،282 46،240 2.43
1391 0 0 0 - 15،600 2،521،749،028 205،689 13.19
1392 0 0 0 - 2،000 1،120،485،977 45،154 22.58
1393 0 0 0 - 7،250 1،971،362،561 72،642 10.02
1394 0 0 0 - 13،436 2،140،963،368 71،130 5.29
1395 0 0 0 - 6،600 2،226،762،967 69،973 10.60
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 0 - 0 - 80,436 - 561,425 -
Cron Job Starts