کد تعرفه

01012990

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر

Other

کد تعرفه

01012990

شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر

Other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 29،630 7،046،485،213 574،755 19.40
1392 0 0 0 - 3،550 1،415،502،516 57،035 16.07
1393 0 0 0 - 38،920 15،441،097،014 599،300 15.40
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 600 161،740،000 5،000 8.33 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 600 - 5,000 - 72,100 - 1,231,090 -
Cron Job Starts