WhatsApp
09033336624
کد تعرفه

05119910

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ نطفه زنده

Live semen

کد تعرفه

05119910

شرح تعرفه

ـ ـ ـ نطفه زنده

Live semen

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 111 3،625،170،471 390،276 3,516.00
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 5 1،701،152،040 171،955 34,391.00
1389 0 0 0 - 0 3،030،000 292 1,825.00
1390 0 0 0 - 52 96،299،297 8،927 171.67
1391 0 0 0 - 23 1،066،202،580 81،473 3,542.30
1392 0 0 0 - 21 114،909،642 4،511 214.81
1393 0 0 0 - 18 113،358،034 4،178 232.11
1394 0 0 0 - 26 133،605،252 4،438 172.02
1395 0 0 0 - 23 145،981،264 4،531 197.00
1396 0 0 0 - 2 4،120،890،781 123،306 82,204.00
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 0 - 0 - 280 - 793,887 -
Cron Job Starts