کد تعرفه

01061300

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ شترها و سایر گونه‌های شتر (Camelidae)

Camels and other camelids Camelidae

کد تعرفه

01061300

شرح تعرفه

ـ ـ شترها و سایر گونه‌های شتر (Camelidae)

Camels and other camelids Camelidae

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 223،855 5،822،910،945 325،420 1.45 8،577 422،598،460 23،618 2.75
1392 184،105 6،781،678،280 274،053 1.49 4،732،217 276،496،242،269 11،136،156 2.35
1393 114،130 5،177،300،191 195،255 1.71 396،280 24،126،798،359 939،881 2.37
1394 65،200 2،756،460،276 93،799 1.44 0 0 0 -
1395 140،047 7،535،337،093 238،896 1.71 29،950 2،381،599،854 73،800 2.46
1396 178،608 14،907،776،562 443،103 2.48 3،538،722 208،203،205،059 5،957،188 1.68
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 905,945 - 1,570,526 - 8,705,746 - 18,130,643 -
Cron Job Starts