کد تعرفه

010619

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ سایر:

Other

کد تعرفه

010619

شرح تعرفه

ـ ـ سایر:

Other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 50 9،873،680 1،060 21.20 794 2،983،619،046 320،651 403.84
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 12 51،127،954 5،124 427.00
1390 0 0 0 - 2 10،327،379 976 464.76
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 110 8،923،680 360 3.27 10 121،247،311 4،896 489.60
1393 0 0 0 - 80 152،201،422 6،011 75.14
1394 3،940 169،946،061 5،673 1.44 10 451،115،753 15،059 1,505.93
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 760 1،378،522،706 39،796 52.36 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 4,860 - 46,889 - 908 - 352,717 -
Cron Job Starts