کد تعرفه

01061990

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر

Other

کد تعرفه

01061990

شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر

Other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 96 330،817،234 35،587 370.70
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 12 51،127،954 5،124 427.00
1390 0 0 0 - 2 10،195،604 964 482.00
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 10 121،247،311 4،896 489.60
1393 0 0 0 - 80 152،201،422 6،011 75.14
1394 3،940 169،946،061 5،673 1.44 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 760 1،378،522،706 39،796 52.36 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 4,700 - 45,469 - 200 - 52,582 -
Cron Job Starts