کد تعرفه

010620

برگشت شرح تعرفه

ـ خزندگان (از جمله مار و لاکپشت دریایی):

Reptiles including snakes and turtles

کد تعرفه

010620

شرح تعرفه

ـ خزندگان (از جمله مار و لاکپشت دریایی):

Reptiles including snakes and turtles

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 200 83،184،405 8،989 44.95
1387 0 0 0 - 800 44،964،664 4،864 6.08
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 2،250 42،056،276 4،047 1.80
1390 0 0 0 - 1،050 139،873،552 13،159 12.53
1391 0 0 0 - 560 224،218،878 17،554 31.35
1392 0 0 0 - 3،000 89،834،940 3،618 1.21
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 2،270 136،459،200 4،800 2.11 75 329،800،698 10،936 145.81
1395 0 0 0 - 1،865 483،784،988 15،589 8.36
1396 0 0 0 - 7 126،838،807 3،564 509.14
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 2,270 - 4,800 - 9,807 - 82,320 -
Cron Job Starts