کد تعرفه

07114000

برگشت شرح تعرفه

ـ خیار و خیارترشی (خیار ریز)

Cucumbers and gherkins

کد تعرفه

07114000

شرح تعرفه

ـ خیار و خیارترشی (خیار ریز)

Cucumbers and gherkins

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 2،694،038 16،553،233،268 1،801،008 0.67 0 0 0 -
1386 2،715،861 16،671،830،015 1،793،110 0.66 0 0 0 -
1387 1،631،890 20،834،434،240 2،147،407 1.32 0 0 0 -
1388 1،384،512 21،499،376،406 2،166،705 1.56 0 0 0 -
1389 1،589،054 26،932،820،008 2،607،297 1.64 0 0 0 -
1390 1،508،586 28،645،195،482 2،600،610 1.72 0 0 0 -
1391 1،705،006 51،125،556،885 2،863،438 1.68 0 0 0 -
1392 903،009 39،826،121،577 1،601،290 1.77 588 26،324،098 1،058 1.80
1393 4،574،046 199،096،572،411 7،491،307 1.64 0 0 0 -
1394 6،963،901 327،082،323،855 11،089،149 1.59 0 0 0 -
1395 5،981،965 229،729،846،021 7،456،221 1.25 0 0 0 -
1396 6،514،858 304،280،765،432 9،169،564 1.41 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 38,166,726 - 52,787,105 - 588 - 1,058 -
Cron Job Starts