کد تعرفه

07115100

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ قارچ از نوع آگاریکوس

Mushrooms of the genus Agaricus

کد تعرفه

07115100

شرح تعرفه

ـ ـ قارچ از نوع آگاریکوس

Mushrooms of the genus Agaricus

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 15،000 139،432،750 15،280 1.02
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 32،272 343،910،361 34،541 1.07
1389 0 0 0 - 15،360 139،991،171 13،956 0.91
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 15،077 545،361،341 18،092 1.20 0 0 0 -
1395 10،200 247،542،240 7،860 0.77 0 0 0 -
1396 1،106 158،357،270 4،882 4.41 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 32,383 - 38,034 - 62,632 - 63,777 -
Cron Job Starts