کد تعرفه

07122000

برگشت شرح تعرفه

ـ پیاز

Onions

کد تعرفه

07122000

شرح تعرفه

ـ پیاز

Onions

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 12 331،740 36 3.00 10،750 128،932،160 14،105 1.31
1386 29،476 32،640،058 3،545 0.12 21،550 87،092،330 9،370 0.43
1387 0 0 0 - 67،673 132،972،969 14،090 0.21
1388 36 2،195،697 219 6.17 406،240 1،497،570،130 149،234 0.37
1389 52 2،400،436 231 4.44 108،424 1،150،341،706 111،333 1.03
1390 81،484 730،409،743 68،284 0.84 160،962 1،894،527،670 176،700 1.10
1391 300 25،746،000 2،100 7.00 0 0 0 -
1392 21،867 1،901،306،519 76،687 3.51 0 0 0 -
1393 6 1،640،880 60 10.00 0 0 0 -
1394 39،785 475،020،282 16،741 0.42 0 0 0 -
1395 120،905 790،658،304 24،636 0.20 0 0 0 -
1396 10 1،427،844 44 4.40 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 303,403 - 213,040 - 775,599 - 474,832 -
Cron Job Starts