کد تعرفه

07123900

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ سایر

Other

کد تعرفه

07123900

شرح تعرفه

ـ ـ سایر

Other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 4،685 60،504،279 6،568 1.40 0 0 0 -
1386 10،005 70،907،565 7،633 0.76 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 46،100 277،242،764 28،321 0.61
1388 7،800 156،000،000 15،649 2.01 37،468 416،976،445 42،201 1.13
1389 0 0 0 - 5،130 110،057،371 10،751 2.10
1390 0 0 0 - 7،208 186،240،162 16،771 2.33
1391 0 0 0 - 4،285 337،820،103 27،555 6.43
1392 2،168 161،794،668 6،537 3.02 0 0 0 -
1393 24،841 1،777،821،438 64،119 2.58 0 0 0 -
1394 10،546 1،981،796،420 66،379 6.29 0 0 0 -
1395 32،515 2،134،398،068 66،120 2.03 0 0 0 -
1396 500 29،178،000 900 1.80 120 26،050،546 768 6.40
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 93,157 - 234,080 - 100,311 - 126,367 -
Cron Job Starts