کد تعرفه

07132090

برگشت شرح تعرفه

--- سایر

other

کد تعرفه

07132090

شرح تعرفه

--- سایر

other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 2،132،723 68،209،874،906 2،498،476 1.17 6،204،800 153،710،608،951 5،718،960 0.92
1394 2،077،546 52،606،043،247 1،824،350 0.88 20،108،120 435،751،218،922 14،585،591 0.73
1395 8،578،261 267،598،347،346 8،552،795 1.00 89،399،268 2،737،722،051،457 86،243،821 0.96
1396 10،962،160 504،743،383،722 15،334،716 1.40 118،224،968 4،327،877،564،723 127،121،374 1.08
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 99,242,468 - 122,034,626 - 389,271,636 - 377,018,743 -
Cron Job Starts