کد تعرفه

07133310

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ لوبیا چیتی

Pinto bean

کد تعرفه

07133310

شرح تعرفه

ـ ـ ـ لوبیا چیتی

Pinto bean

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 8،568 381،245،713 12،812 1.50 5،194،213 191،029،406،180 6،353،761 1.22
1395 6،977 312،181،141 9،711 1.39 16،685،446 630،885،606،986 20،184،603 1.21
1396 7،852 606،519،530 18،086 2.30 48،142،226 2،209،769،194،485 63،593،039 1.32
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 68,606 - 128,907 - 110,291,727 - 141,046,674 -