کد تعرفه

07139000

برگشت شرح تعرفه

ـ سایر

Other

کد تعرفه

07139000

شرح تعرفه

ـ سایر

Other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 295،987 1،733،007،834 188،705 0.64 25،894،633 93،477،532،779 10،150،543 0.39
1386 92،395 582،562،664 62،476 0.68 2،619،375 11،235،574،273 1،210،610 0.46
1387 116،929 756،462،726 78،546 0.67 4،770،303 19،545،324،739 2،063،350 0.43
1388 338،611 1،661،761،756 167،073 0.49 941،212 5،216،599،565 523،725 0.56
1389 7،747 61،334،647 5،947 0.77 3،334،165 17،963،813،540 1،734،640 0.52
1390 20،576 350،880،097 28،893 1.40 4،654،940 29،582،451،226 2،737،738 0.59
1391 347،897 6،268،648،854 481،986 1.39 712،297 5،134،079،392 419،748 0.59
1392 77،352 3،011،107،762 121،424 1.57 90،000 2،576،892،105 103،995 1.16
1393 69،387 2،798،507،395 103،343 1.49 182،000 3،374،653،904 132،879 0.73
1394 9،061 329،345،773 11،089 1.22 426،819 15،102،585،784 529،921 1.24
1395 275،199 9،303،547،889 293،190 1.07 24،640 751،175،040 24،640 1.00
1396 571،552 31،753،316،308 977،140 1.71 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 2,222,692 - 2,519,814 - 44,053,899 - 20,009,334 -