کد تعرفه

010631

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ پرندگان شکاری:

Birds of prey

کد تعرفه

010631

شرح تعرفه

ـ ـ پرندگان شکاری:

Birds of prey

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 12 22،149،600 2،400 200.00 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 120 6،433،231 650 5.42
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 40 14،391،262 1،362 34.05
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 4،178 647،679،987 26،079 6.24 0 0 0 -
1393 55 152،593،080 5،860 106.55 0 0 0 -
1394 5،389 1،693،640،999 58،787 10.91 0 0 0 -
1395 1،603 355،545،250 11،530 7.19 0 0 0 -
1396 100 23،880،500 700 7.00 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 11,337 - 105,356 - 160 - 2,012 -
Cron Job Starts