کد تعرفه

07149000

برگشت شرح تعرفه

ـ سایر

Other

کد تعرفه

07149000

شرح تعرفه

ـ سایر

Other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 40،000 320،918،544 32،202 0.81
1389 379،413 2،000،926،686 193،453 0.51 0 0 0 -
1390 178،451 995،210،910 89،226 0.50 0 0 0 -
1391 10،865 176،046،065 7،165 0.66 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 28،650 341،988،000 12،000 0.42 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 85،420 2،531،025،100 76،620 0.90 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 684,778 - 398,254 - 40,000 - 32,202 -