کد تعرفه

08011100

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ رنده خشککرده

Desiccated

کد تعرفه

08011100

شرح تعرفه

ـ ـ رنده خشککرده

Desiccated

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 62،689 349،844،798 37،983 0.61 3،594،426 17،410،141،679 1،892،178 0.53
1386 22،366 295،826،792 31،930 1.43 9،253،697 47،885،804،589 5،146،505 0.56
1387 0 0 0 - 10،849،133 75،867،335،590 7،789،176 0.72
1388 2،000 17،266،020 1،740 0.87 13،422،582 85،215،254،650 8،571،325 0.64
1389 0 0 0 - 7،176،055 46،601،007،912 4،521،281 0.63
1390 0 0 0 - 11،151،131 88،642،390،862 7،967،248 0.71
1391 0 0 0 - 7،154،545 103،792،613،452 6،028،185 0.84
1392 0 0 0 - 8،505،275 300،776،747،119 12،077،873 1.42
1393 0 0 0 - 10،014،550 532،084،405،436 19،984،583 2.00
1394 3،929 116،636،597 3،929 1.00 12،694،161 702،230،830،736 23،793،257 1.87
1395 9،709 545،777،925 17،859 1.84 7،193،655 408،496،905،842 12،945،143 1.80
1396 5،870 826،763،270 25،470 4.34 10،978،931 656،881،956،638 19،000،093 1.73
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 111,965 - 137,197 - 111,988,141 - 129,716,847 -