کد تعرفه

08023100

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ درون غلاف سخت

In shell

کد تعرفه

08023100

شرح تعرفه

ـ ـ درون غلاف سخت

In shell

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 142،974 1،139،906،184 123،725 0.87 0 0 0 -
1386 156،714 1،225،498،933 131،548 0.84 0 0 0 -
1387 428،845 3،540،522،704 360،480 0.84 0 0 0 -
1388 247،140 2،077،677،994 209،685 0.85 0 0 0 -
1389 244،040 2،438،342،901 235،140 0.96 0 0 0 -
1390 472،398 4،707،602،058 429،623 0.91 0 0 0 -
1391 1،114،322 26،808،526،285 1،765،863 1.58 0 0 0 -
1392 639،345 34،554،312،267 1،394،321 2.18 0 0 0 -
1393 653،087 51،382،687،030 1،891،702 2.90 0 0 0 -
1394 250،430 11،075،849،331 373،908 1.49 0 0 0 -
1395 33،614 602،740،819 18،809 0.56 0 0 0 -
1396 258،150 13،717،548،564 414،378 1.61 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 4,641,058 - 7,349,182 - 0 - 0 -