کد تعرفه

08023200

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ بدون غلاف سخت

Shelled

کد تعرفه

08023200

شرح تعرفه

ـ ـ بدون غلاف سخت

Shelled

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 329،373 9،936،668،191 1،079،763 3.28 0 0 0 -
1386 186،989 7،198،184،426 773،912 4.14 0 0 0 -
1387 189،928 9،288،284،030 961،846 5.06 0 0 0 -
1388 201،083 22،164،906،222 2،234،802 11.11 9،000 281،745،761 27،907 3.10
1389 72،159 6،812،754،959 659،521 9.14 0 0 0 -
1390 424،940 53،282،159،711 4،563،062 10.74 535 33،370،261 3،226 6.03
1391 1،485،351 313،619،978،700 16،299،542 10.97 0 0 0 -
1392 357،932 97،976،414،400 3،955،090 11.05 0 0 0 -
1393 2،056،480 478،975،131،171 17،624،858 8.57 0 0 0 -
1394 2،757،192 533،571،414،563 18،433،658 6.69 0 0 0 -
1395 1،898،480 340،737،351،157 10،601،480 5.58 0 0 0 -
1396 4،492،340 1،213،549،153،710 37،278،150 8.30 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 14,452,246 - 114,465,684 - 9,535 - 31,133 -
Cron Job Starts