کد تعرفه

080252

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ بدون غلاف سخت:

Shelled

کد تعرفه

080252

شرح تعرفه

ـ ـ بدون غلاف سخت:

Shelled

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 10،155،279 3،071،078،712،525 185،245،497 18.24 0 0 0 -
1392 12،192،119 5،312،587،308،931 213،353،436 17.50 0 0 0 -
1393 81،556،802 21،564،169،326،762 818،704،328 10.04 28،300 12،896،092،715 474،812 16.78
1394 47،591،158 15،611،481،776،311 522،863،644 10.99 4،280 2،226،638،970 73،830 17.25
1395 24،209،334 9،530،276،099،035 302،984،495 12.52 0 0 0 -
1396 13،989،020 6،797،000،568،630 205،844،212 14.71 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 239,858,954 - 2,874,416,597 - 32,580 - 548,642 -