کد تعرفه

08041020

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ کبکاب

Kabkab

کد تعرفه

08041020

شرح تعرفه

ـ ـ ـ کبکاب

Kabkab

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 21،360،400 102،562،868،487 11،145،080 0.52 0 0 0 -
1386 23،718،032 132،490،544،428 14،253،061 0.60 0 0 0 -
1387 13،000،199 87،968،313،871 9،119،140 0.70 0 0 0 -
1388 12،131،660 94،650،627،271 9،529،041 0.79 0 0 0 -
1389 13،009،742 107،334،433،330 10،384،114 0.80 0 0 0 -
1390 13،136،762 118،453،192،702 10،591،887 0.81 0 0 0 -
1391 10،680،794 171،253،504،863 9،089،930 0.85 0 0 0 -
1392 12،081،202 258،989،350،443 10،404،787 0.86 0 0 0 -
1393 7،863،109 178،376،752،671 6،691،356 0.85 0 0 0 -
1394 8،182،017 209،766،939،865 7،042،950 0.86 0 0 0 -
1395 12،386،759 314،441،570،109 9،921،440 0.80 0 0 0 -
1396 7،331،398 171،125،087،362 5،188،480 0.71 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 154,882,074 - 113,361,267 - 0 - 0 -
Cron Job Starts