کد تعرفه

01063290

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر

Other

کد تعرفه

01063290

شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر

Other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 644 1،119،574،650 113،096 175.61 0 0 0 -
1388 7،194 4،578،713،392 460،053 63.95 0 0 0 -
1389 3،239 4،900،516،108 475،800 146.92 120 91،081،633 8،809 73.41
1390 3،203 3،739،191،478 352،119 109.92 85 156،647،502 14،584 171.58
1391 4،354 17،255،042،188 1،021،069 234.51 5 13،196،934 1،076 215.20
1392 4،826 19،612،446،238 787،620 163.21 0 0 0 -
1393 10،115 24،643،786،974 922،338 91.18 5 24،637،978 965 193.00
1394 1،820 14،570،373،527 496،506 272.84 40 52،926،272 1،767 44.17
1395 735 16،082،258،870 515،489 701.35 136 321،593،370 10،290 75.66
1396 100 2،595،450،000 75،000 750.00 137 481،987،187 13،460 98.58
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 36,229 - 5,219,089 - 528 - 50,951 -
Cron Job Starts