کد تعرفه

08041050

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ شاهانی

Shahany

کد تعرفه

08041050

شرح تعرفه

ـ ـ ـ شاهانی

Shahany

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 27،575،209 91،815،298،821 10،000،178 0.36 0 0 0 -
1386 16،242،982 89،532،545،730 9،629،144 0.59 0 0 0 -
1387 16،818،372 111،489،577،568 11،736،918 0.70 0 0 0 -
1388 10،055،484 68،530،191،174 6،905،908 0.69 0 0 0 -
1389 16،483،246 135،959،464،975 13،139،143 0.80 0 0 0 -
1390 15،221،595 135،603،797،114 12،276،065 0.81 0 0 0 -
1391 15،957،621 258،543،622،843 14،040،957 0.88 0 0 0 -
1392 12،195،870 272،110،488،647 10،909،477 0.89 0 0 0 -
1393 15،515،265 371،299،046،281 13،961،473 0.90 0 0 0 -
1394 13،899،933 369،506،836،214 12،471،515 0.90 0 0 0 -
1395 15،949،165 369،172،771،125 11،842،474 0.74 0 0 0 -
1396 12،634،730 337،264،293،306 10،318،020 0.82 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 188,549,472 - 137,231,272 - 0 - 0 -