کد تعرفه

08052100

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ نارنگیها (شامل تنجرینها وسان سوماک)

Mandarins including tangerines and satsumas

کد تعرفه

08052100

شرح تعرفه

ـ ـ نارنگیها (شامل تنجرینها وسان سوماک)

Mandarins including tangerines and satsumas

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 380،484 7،275،078،468 209،426 0.55 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 66,376,083 - 32,982,210 - 597,628 - 388,458 -
Cron Job Starts