کد تعرفه

08059000

برگشت شرح تعرفه

ـ سایر

other

کد تعرفه

08059000

شرح تعرفه

ـ سایر

other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 1،201،734 9،520،785،193 1،033،602 0.86 0 0 0 -
1386 2،153،364 21،203،038،432 2،279،462 1.06 0 0 0 -
1387 328،754 3،050،251،258 326،363 0.99 0 0 0 -
1388 68،663 360،148،990 36،138 0.53 332،719 2،261،001،778 233،909 0.70
1389 1،230 8،798،303 853 0.69 151،232 1،582،437،502 151،183 1.00
1390 125،258 1،175،140،340 113،713 0.91 77،559 666،413،276 61،836 0.80
1391 178،637 3،275،924،963 149،649 0.84 0 0 0 -
1392 79،828 1،044،743،935 42،101 0.53 97 9،653،828 388 4.00
1393 28،075 1،988،143،000 74،481 2.65 0 0 0 -
1394 391،511 4،433،287،830 147،115 0.38 0 0 0 -
1395 75،606 2،483،573،800 79،074 1.05 0 0 0 -
1396 8،264 622،247،564 18،848 2.28 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 4,640,924 - 4,301,399 - 561,607 - 447,316 -
Cron Job Starts