کد تعرفه

08062060

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ انگوری بیدانه

Angouri seedless

کد تعرفه

08062060

شرح تعرفه

ـ ـ ـ انگوری بیدانه

Angouri seedless

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 28،674،056 268،331،407،020 29،162،864 1.02 0 0 0 -
1386 33،518،875 365،993،743،381 39،396،812 1.18 0 0 0 -
1387 21،055،239 389،275،969،297 40،906،980 1.94 0 0 0 -
1388 24،259،141 831،957،398،851 83،607،640 3.45 0 0 0 -
1389 33،131،786 1،194،081،216،796 115،529،408 3.49 0 0 0 -
1390 30،104،092 1،169،179،857،424 105،105،334 3.49 0 0 0 -
1391 33،706،723 2،279،845،275،185 119،869،394 3.56 0 0 0 -
1392 33،153،704 2،875،019،403،720 115،499،374 3.48 0 0 0 -
1393 35،492،250 3،296،771،534،492 124،030،572 3.49 0 0 0 -
1394 32،517،294 3،342،680،691،139 112،342،084 3.45 0 0 0 -
1395 48،599،173 4،147،096،388،800 131،671،355 2.71 0 0 0 -
1396 28،153،744 2،114،515،116،030 64،547،512 2.29 10،000 796،672،600 22،600 2.26
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 382,366,077 - 1,081,669,329 - 10,000 - 22,600 -
Cron Job Starts