کد تعرفه

08062080

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ کاشمری سبز دانه‌دار

Green Kashmary with seeds

کد تعرفه

08062080

شرح تعرفه

ـ ـ ـ کاشمری سبز دانه‌دار

Green Kashmary with seeds

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 3،876،580 34،957،195،804 3،802،531 0.98 1،032 10،471،510 1،135 1.10
1386 2،498،821 25،848،163،749 2،785،101 1.11 0 0 0 -
1387 397،823 6،675،177،182 693،073 1.74 0 0 0 -
1388 107،793 3،707،652،655 376،845 3.50 91،000 1،086،758،496 109،025 1.20
1389 152،745 5،383،529،547 521،216 3.41 0 0 0 -
1390 1،278،029 49،092،277،645 4،451،338 3.48 0 0 0 -
1391 788،192 44،842،427،410 2،804،160 3.56 0 0 0 -
1392 3،288،341 284،545،160،985 11،468،386 3.49 0 0 0 -
1393 2،662،641 244،081،863،697 9،280،547 3.49 0 0 0 -
1394 341،222 35،355،776،987 1،193،503 3.50 0 0 0 -
1395 158،401 12،270،577،041 392،367 2.48 0 0 0 -
1396 101،196 7،563،950،666 231،580 2.29 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 15,651,784 - 38,000,647 - 92,032 - 110,160 -