کد تعرفه

0807

برگشت شرح تعرفه

خربزه و همانند (ازجمله هندوانه) و پاپایا، تازه.

Melons including watemelons and papaws papayas fresh.

کد تعرفه

0807

شرح تعرفه

خربزه و همانند (ازجمله هندوانه) و پاپایا، تازه.

Melons including watemelons and papaws papayas fresh.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 224،733،044 352،813،136،898 38،426،018 0.17 0 0 0 -
1386 336،570،323 539،061،483،425 58،025،376 0.17 0 0 0 -
1387 264،079،073 522،728،384،326 54،733،078 0.21 1،980 31،413،139 3،150 1.59
1388 326،484،431 937،371،639،180 94،556،028 0.29 0 0 0 -
1389 438،702،862 1،417،046،231،156 136،996،317 0.31 0 0 0 -
1390 385،276،952 1،216،356،590،912 114،128،949 0.30 0 0 0 -
1391 405،494،235 1،562،658،759،632 122،828،911 0.30 0 0 0 -
1392 641،980،372 4،088،850،031،544 165،176،158 0.26 0 0 0 -
1393 938،449،891 6،142،898،535،175 236،372،949 0.25 11،940 390،219،770 15،228 1.28
1394 622،364،803 4،423،766،597،897 152،039،335 0.24 100 12،689،040 420 4.20
1395 858،861،767 5،249،303،429،001 169،734،961 0.20 0 0 0 -
1396 1،519،038،104 10،220،675،760،864 311،853،616 0.21 45،904 3،598،604،502 103،904 2.26
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 6,962,035,858 - 1,654,871,696 - 59,924 - 122,702 -