کد تعرفه

08071100

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ هندوانه

Watermelons

کد تعرفه

08071100

شرح تعرفه

ـ ـ هندوانه

Watermelons

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 202،369،765 281،350،838،840 30،659،063 0.15 0 0 0 -
1386 299،817،321 419،604،027،668 45،190،716 0.15 0 0 0 -
1387 231،484،636 374،240،154،844 39،569،852 0.17 0 0 0 -
1388 289،357،744 717،893،952،973 72،392،326 0.25 0 0 0 -
1389 371،099،843 987،584،067،547 95،557،451 0.26 0 0 0 -
1390 339،172،363 918،650،969،507 86،354،983 0.25 0 0 0 -
1391 350،036،014 1،132،726،932،064 89،292،312 0.26 0 0 0 -
1392 568،436،825 3،239،705،491،644 131،058،328 0.23 0 0 0 -
1393 855،003،480 5،140،222،053،457 197،799،943 0.23 0 0 0 -
1394 564،831،968 3،692،562،131،466 126،778،178 0.22 0 0 0 -
1395 731،181،776 3،858،330،170،869 124،754،134 0.17 0 0 0 -
1396 1،380،438،734 8،639،013،941،942 263،797،330 0.19 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 6,183,230,469 - 1,303,204,616 - 0 - 0 -
Cron Job Starts