کد تعرفه

0808

برگشت شرح تعرفه

سیب، گلابی و به، تازه.

Apples pears and quinces fresh.

کد تعرفه

0808

شرح تعرفه

سیب، گلابی و به، تازه.

Apples pears and quinces fresh.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 224،006،485 748،282،712،246 81،284،480 0.36 6،397،087 25،490،321،649 2،775،724 0.43
1386 281،221،940 970،030،984،425 104،395،404 0.37 5،834،788 23،897،485،062 2،602،156 0.45
1387 343،164،991 1،722،592،705،449 176،393،300 0.51 15،372،868 63،820،056،862 6،575،981 0.43
1388 356،767،743 2،763،610،749،089 277،569،620 0.78 38،158،123 218،584،351،591 22،069،874 0.58
1389 269،540،456 2،464،496،894،992 239،507،108 0.89 30،524،629 307،049،782،040 29،844،271 0.98
1390 228،119،486 2،193،924،973،143 193،270،162 0.85 17،868،034 238،636،073،145 22،783،973 1.28
1391 399،804،771 6،922،046،498،718 331،351،029 0.83 1،738،163 27،153،798،490 2،214،828 1.27
1392 205،790،710 2،780،960،029،303 112،261،317 0.55 0 0 0 -
1393 434،942،693 5،042،421،453،328 188،346،316 0.43 0 0 0 -
1394 322،034،685 3،964،150،883،859 132،525،634 0.41 0 0 0 -
1395 354،385،273 3،450،044،023،212 110،529،638 0.31 0 0 0 -
1396 238،808،298 3،102،196،879،234 91،720،758 0.38 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 3,658,587,530 - 2,039,154,766 - 115,907,352 - 88,874,807 -