کد تعرفه

08081000

برگشت شرح تعرفه

ـ سیب

Apples

کد تعرفه

08081000

شرح تعرفه

ـ سیب

Apples

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 222،226،229 742،717،189،350 80،680،629 0.36 5،995،953 23،903،596،626 2،603،561 0.43
1386 280،217،662 966،834،525،733 104،051،510 0.37 5،370،126 22،193،820،676 2،415،378 0.45
1387 342،246،793 1،717،136،316،738 175،835،920 0.51 7،345،081 30،533،123،342 3،182،475 0.43
1388 356،378،349 2،759،834،078،253 277،190،814 0.78 8،904،560 70،755،552،898 7،140،876 0.80
1389 268،117،990 2،448،919،556،221 238،002،606 0.89 17،998،791 209،169،884،064 20،389،177 1.13
1390 226،300،647 2،171،137،432،370 191،158،369 0.84 16،878،857 228،243،042،859 21،808،808 1.29
1391 399،227،463 6،911،741،745،433 330،705،399 0.83 1،738،163 27،153،798،490 2،214،828 1.27
1392 205،510،469 2،775،498،005،737 112،041،367 0.55 0 0 0 -
1393 433،996،821 5،023،387،602،990 187،637،020 0.43 0 0 0 -
1394 321،504،894 3،951،528،313،652 132،106،166 0.41 0 0 0 -
1395 354،242،634 3،447،370،456،711 110،444،876 0.31 0 0 0 -
1396 238،569،560 3،095،590،311،194 91،521،752 0.38 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 3,648,539,511 - 2,031,376,430 - 64,245,191 - 59,763,103 -
Cron Job Starts