کد تعرفه

0809

برگشت شرح تعرفه

زردآلو، گیلاس و آلبالو، هلو (همچنین شلیل و شفتالو Nectarines)، آلو و آلو جنگلی تازه

Apricots cherries peaches including nectarines plums and sloes fresh.

کد تعرفه

0809

شرح تعرفه

زردآلو، گیلاس و آلبالو، هلو (همچنین شلیل و شفتالو Nectarines)، آلو و آلو جنگلی تازه

Apricots cherries peaches including nectarines plums and sloes fresh.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 12،815،074 83،256،434،567 9،069،241 0.71 0 0 0 -
1386 19،683،702 117،698،519،076 12،672،519 0.64 0 0 0 -
1387 20،126،098 119،726،185،951 13،000،025 0.65 231،250 538،255،976 55،297 0.24
1388 4،876،202 82،422،242،056 8،318،784 1.71 5،272،573 66،538،754،566 6،732،494 1.28
1389 22،772،313 345،774،875،550 33،203،680 1.46 7،213،149 71،169،544،536 6،857،931 0.95
1390 60،243،359 994،117،364،416 93،442،575 1.55 909،005 4،816،674،545 454،454 0.50
1391 41،118،267 748،548،417،600 61،050،801 1.48 0 0 0 -
1392 37،349،113 916،451،672،056 36،973،789 0.99 0 0 0 -
1393 36،192،833 793،412،692،343 30،453،219 0.84 0 0 0 -
1394 22،742،242 614،793،345،693 20،775،454 0.91 0 0 0 -
1395 38،666،319 566،396،020،374 18،295،888 0.47 0 0 0 -
1396 137،516،784 2،411،362،188،524 73،036،842 0.53 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 454,102,305 - 410,292,818 - 13,625,977 - 14,100,176 -