کد تعرفه

08101000

برگشت شرح تعرفه

ـ توت‌فرنگی

Strawberries

کد تعرفه

08101000

شرح تعرفه

ـ توت‌فرنگی

Strawberries

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 35،744 211،735،033 23،028 0.64 0 0 0 -
1386 54،552 402،392،328 43،176 0.79 0 0 0 -
1387 5،563 39،539،980 4،174 0.75 10،185 76،344،852 7،779 0.76
1388 10،074 147،531،177 15،121 1.50 383،243 7،433،371،138 744،016 1.94
1389 1،664 31،045،785 3،009 1.81 270،897 5،158،521،632 507،870 1.87
1390 3،227 56،634،332 4،838 1.50 4،800 75،695،796 7،236 1.51
1391 13،184 545،347،995 30،893 2.34 0 0 0 -
1392 14،071 585،060،515 23،562 1.67 0 0 0 -
1393 42،554 2،405،057،342 88،773 2.09 0 0 0 -
1394 47،281 2،399،849،772 80،464 1.70 0 0 0 -
1395 30،512 1،465،935،018 45،898 1.50 0 0 0 -
1396 61،700 2،232،281،330 67،080 1.09 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 320,126 - 430,016 - 669,125 - 1,266,901 -