کد تعرفه

08104000

برگشت شرح تعرفه

ـ کران‌بری، زغال اخته و سایر میوه‌ها از گونه واکینیوم

Cranberries bilberries and other fruits of the genus Vaccinium

کد تعرفه

08104000

شرح تعرفه

ـ کران‌بری، زغال اخته و سایر میوه‌ها از گونه واکینیوم

Cranberries bilberries and other fruits of the genus Vaccinium

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 1،620 6،714،900 729 0.45 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 1،094 4،868،524 526 0.48 0 0 0 -
1388 41 646،620 65 1.59 0 0 0 -
1389 420 2،614،500 252 0.60 60،745 643،853،301 61،740 1.02
1390 326 2،075،988 195 0.60 0 0 0 -
1391 15،652 226،849،287 18،249 1.17 0 0 0 -
1392 85،298 3،104،622،375 125،251 1.47 0 0 0 -
1393 45 688،527 27 0.60 0 0 0 -
1394 180 5،364،000 180 1.00 0 0 0 -
1395 2،926 109،220،208 3،424 1.17 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 108,022 - 149,338 - 60,745 - 61,740 -
Cron Job Starts