کد تعرفه

01063390

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر

Other

کد تعرفه

01063390

شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر

Other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 3،545 788،133،068 38،164 10.77 0 0 0 -
1392 3،850 835،846،700 33،800 8.78 0 0 0 -
1393 1،275 792،463،375 30،602 24.00 0 0 0 -
1394 4،328 740،594،880 24،966 5.77 0 0 0 -
1395 11،325 1،792،347،000 56،625 5.00 0 0 0 -
1396 7،660 504،626،500 15،050 1.96 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 31,983 - 199,207 - 0 - 0 -
Cron Job Starts