کد تعرفه

08109020

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ زرشک

babeiry

کد تعرفه

08109020

شرح تعرفه

ـ ـ ـ زرشک

babeiry

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 237،401 13،710،018،947 1،325،047 5.58 0 0 0 -
1390 420،176 33،091،528،006 2،932،306 6.98 0 0 0 -
1391 343،297 47،004،461،945 2،515،776 7.33 0 0 0 -
1392 56،301 3،793،833،731 152،847 2.71 97 4،876،676 196 2.02
1393 84،961 7،499،500،915 286،848 3.38 0 0 0 -
1394 260،671 58،120،431،714 1،985،555 7.62 0 0 0 -
1395 359،690 70،763،985،673 2،247،914 6.25 0 0 0 -
1396 323،786 55،858،172،998 1،712،794 5.29 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 3,174,094 - 14,855,822 - 97 - 196 -
Cron Job Starts