کد تعرفه

08109030

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ عناب

Jujube

کد تعرفه

08109030

شرح تعرفه

ـ ـ ـ عناب

Jujube

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 228،592 3،611،418،365 346،979 1.52 0 0 0 -
1390 148،180 9،076،217،077 829،039 5.59 0 0 0 -
1391 103،946 15،843،099،032 827،343 7.96 0 0 0 -
1392 10،012 526،188،675 21،205 2.12 0 0 0 -
1393 137،747 29،347،345،312 1،100،584 7.99 0 0 0 -
1394 185،337 44،228،139،351 1،482،362 8.00 0 0 0 -
1395 168،750 33،281،568،430 1،046،340 6.20 0 0 0 -
1396 123،136 24،854،535،036 749،412 6.09 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 1,717,249 - 7,998,785 - 0 - 0 -
Cron Job Starts