کد تعرفه

010639

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ سایر:

Other

کد تعرفه

010639

شرح تعرفه

ـ ـ سایر:

Other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 3،540 318،549،660 34،626 9.78 2،420 1،076،939،207 117،091 48.38
1386 0 0 0 - 4،206 1،020،018،660 110،079 26.17
1387 1،237 120،209،330 13،205 10.68 0 0 0 -
1388 3،660 196،536،500 19،900 5.44 0 0 0 -
1389 11،334 466،696،350 44،900 3.96 0 0 0 -
1390 3،912 216،540،000 20،500 5.24 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 3،250 3،697،418،950 148،850 45.80 0 0 0 -
1393 1،570 1،002،600،600 36،650 23.34 0 0 0 -
1394 643 1،347،681،458 44،832 69.72 0 0 0 -
1395 382 8،314،922،810 263،030 688.56 0 0 0 -
1396 2،579 51،005،465،712 1،463،997 567.77 90 382،643،034 11،295 125.31
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 32,107 - 2,090,490 - 6,716 - 238,465 -
Cron Job Starts