کد تعرفه

08121000

برگشت شرح تعرفه

ـ گیلاس و آلبالو

Cherries

کد تعرفه

08121000

شرح تعرفه

ـ گیلاس و آلبالو

Cherries

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 403،376 4،627،755،281 503،002 1.25 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 67،705 1،417،758،092 53،379 0.79 0 0 0 -
1394 10،043 390،132،024 13،426 1.34 0 0 0 -
1395 164،400 6،118،263،315 199،900 1.22 0 0 0 -
1396 106،410 4،131،534،934 127،110 1.19 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 753,250 - 898,171 - 0 - 0 -
Cron Job Starts